Poticati ili organizirati kulturne, zabavne, sportske i druge aktivnosti sa ciljem promicanja povijesne baštine Varaždinske županije, njegovati elitno vojno konjaničku tradiciju, raditi na očuvanju povijesnih simbola i uspomena na sve pripadnike husarskih postrojbi, a posebice na Varaždinsku husarsku pukovniju ustrojenu 1746.godine, koja je ime Varaždinske županije dostojno i ponosno u ono vrijeme prenosila Europom.

Statut opčina